AS PPH

Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie.

Historia firmy:

Firma "AS" PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS. W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości. Na produkty AS udzielamy 5-letniej gwarancji.

Atesty i gwarancje:

Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0786/01/2011.
Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych.
Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej.

Profesjonalna kadra techniczna posiadająca uprawnienia budowlane i instalacyjne oraz trzydziestoletnią praktykę zawodową, zapewnia fachowe doradztwo i konsultacje przy projektowaniu i wykonawstwie. 

OFERTA:

Odwodnienia liniowe z rusztem

Odwodnienia liniowe AS z kratką żeliwną o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200, 300 i 400mm, które znajdą Państwo w naszej ofercie przeznaczone są do odwadniania dróg, ulic, placów manewrowych itp. Nasze odpływy liniowe wyróżnia najwyższa jakość. Korpus korytek wykonany jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność . Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia znacznie polepsza parametry wytrzymałościowe w stosunku do listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW w Warszawie (IBDiM) w klasie od B 125 kN doF 900 kN są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. W naszej ofercie  posiadamy elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6 %,  3,2% i elementy bez spadku wewnętrznego. Możliwe jest łączenie za pomocą kaskad  w celu uzyskania spadku, zwiększenia prędkości i wydłużenia ciągów. Korytka AS można łączyć pod kątem. Nasze elementy posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w dnie lub w bocznych ściankach, również mogą  posłużyć jako studzienki z łapaczami zanieczyszczeń. 

Zobacz więcej.

Studzienki wielofunkcyjne

Studzienki wielofunkcyjne, które znajdą Państwo w naszej ofercie przeznaczone są do odwadniania dróg, ulic, placów manewrowych itp. Produkty AS charakteryzuje najwyższa jakość. Korpus studzienki wykonany jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność . Ramki wykonane są z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia znacznie polepszyło parametry wytrzymałościowe w stosunku do listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW w Warszawie (IBDiM) w klasie od B 125 kN do F 900 kN są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Nasze studzienki  posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w bocznych ściankach, również mogą  występować jako studnie odpływowe, osadnikowe, dodatkowo wyposażone w łapacz zanieczyszczeń. Zaletą systemu jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Studnie posiadają odporność chemiczną betonu w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005. Studzienki wielofunkcyjne stosowane są do naszych odwodnień monolitycznych lub do odwodnieni punktowych.

Zobacz więcej.

Studnie do wpustów ulicznych

Studnie do wpustów ulicznych o szerokości wewnętrznej 300mm

Zobacz więcej.

Odwodnienia szczelinowe monolityczne

Odwodnienia szczelinowe monolityczne AS o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 250mm i klasie wytrzymałości D 400kN do F 900 kN, które znajdują się  w naszej ofercie mają zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak : lotniska, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, place manewrowe, myjnie samochodowe,  itp. Korytko wykonane jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C90/105  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, (które polepsza właściwości na zginanie i udarność). Oferowane przez nas szczelinowe monolityczne odpływy liniowe „typu I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego, powoduje to przyspieszenie i zmniejszenie kosztów montażu. Korytka AS posiadają stabilność i brak efektu wyrywania rusztów przy skręcaniu kołem. W ofercie występują odwodnienia bez spadku wewnętrznego oraz możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienek wielofunkcyjnych, które służą również do odprowadzenia wody oraz jako element rewizyjny. Odwodnienia liniowe AS  posiadają wykonanie wnętrza z PVC które powoduje zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych dzięki gładkiej powierzchni.
Łączenie elementów odbywa się  za pomocą kielichów na gumową uszczelkę i nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.
Zaletą systemu odwodnień AS jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Zobacz więcej.