Integra

Firma "INTEGRA" Malirz, Zwierzycki Sp. J. działa na rynku od 1993 roku.

W początkowej fazie była firmą handlową, a obecnie jest firmą produkcyjną specjalizującą się w branży Wod-Kan-Gaz i CO.

Wyroby produkowane przez firmę "INTEGRA" stosowane są w systemach kanalizacji bezciśnieniowej i ciśnieniowej, w instalacjach wodnych, gazowych, ciepłowniczych, przemysłowych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków.

Od roku 2003 w firmie działa system ISO-9001:2000 gwarantując wysoką jakość produktów.

Łańcuchy uszczelniające

Łańcuchy uszczelniające są uniwersalnym i nowoczesnym sposobem uszczelniania przestrzeni między rurą przewodową a tuleją osłonową lub otworem w przegrodzie budowlanej. Składa się z pojedynczych elementów elastomerowych wzajemnie zazębiających się. Za pomocą łańcucha można uszczelnić rury od średnicy 36 mm wzwyż, wykonane ze stali, żeliwa, tworzyw sztucznych, betonu itd.


Zasada działania:
Po dokręceniu śrub elastromer zostaje ściśnięty przez płytki dociskowe, pęcznieje i szczelnie wypełnia uszczelnianą przestrzeń.

Zasada działania:

 • wejścia rur do zbiorników betonowych, basenów, budowli hydrotechnicznych itp.,
 • ochrona katodowa lub protektorowa rurociągów,
 • tłumienie drgań rurociągów i hałasu,
 • utrzymaniu aseptyczności pomieszczeń,
 • zabezpieczaniu przed przedostawaniem się cieczy, gazów i dymu,
 • przejściach szczelnych rurociągów w rurach osłonowych.

Płozy dystansowe

Płozy dystansowe produkowane przez firmę INTEGRA są podzielone na sześć typów obejmujących szeroki zakres rur od DN 25 do DN 3000. Każdy typ obejmuje kilka wysokości, pozwalających na dobre centrowanie rury w przepuście. Dostepne zakresy wysokości wahają się w granicach do 15 do 160mm.

Gdzie stosujemy:

 • wodociągi,
 • gazociągi,
 • kanalizacja,
 • rurociągi olejowe i gazowe,
 • rurociągi ciepłownicze,
 • rurociągi przemysłowe,

Cel stosowania płóz:

 • ochrona przed przetarciem rurociągu,
 • ochrona katodowa,
 • zabezpieczenie powłoki malarskiej i izolacyjnej,
 • ułatwiają wsuwanie rury przewodowej do osłonowej.

Zalety:

 • łatwy i szybki montaż płóz,
 • montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi,
 • niski współczynnik tarcia ułatwia wsuwanie rurociągu do rury sołonowej,
 • dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w osłonowej,
 • znakomite własności izolacyjne, a zatem mozliwość stosowania w ochronie katodowej rurociągów,
 • ochrona powłok malarskich i izolacyjnych,
 • odporność na korozję chemiczną,
 • odporność na szoki termiczne,
 • brak elementów metalowych,
 • wysoka odporność mechaniczna,
 • szeroki zakres średnic,
 • możliwośc montażu na wszystkich rurach.

Dobór

Model płozy dobiera się na podstawie:

 • Średnicy zewnętrznej rury przewodowej,
 • Średnicy wewnętrznej rury osłonowej,
 • Długości przepustu,
 • Wymagań dotyczących materiału wykonania płozy.