P.V. Prefabet

Historia firmy sięga lat pięćdziesiątych. Od 1996 roku większościowym akcjonariuszem Spółki jest P.V. Betonfertigteilwerke GmbH. Wymiana doświadczeń umożliwiła wprowadzenie nowoczesnych technologii, wysokiej klasy surowców, a także rozszerzenie profilu produkcji.

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. jest jednym z wiodących producentów betonowych i żelbetowych elementów kanalizacyjnych. Na terenie Polski posiada trzy zakłady produkcyjne: w Kluczborku, Krapkowicach i we Włocławku. Dzięki permanentnym inwestycjom firma rozpoczęła produkcję specjalistycznych produktów dla budownictwa naziemnego i podziemnego, o wadze do 60 ton, rur przeciskowych używanych w metodach bezwykopowych, a także energochłonnych barier betonowych do stosowania m.in. na drogach, mostach i wiaduktach. Od kilku lat widoczny jest systematyczny rozwój przedsiębiorstwa, wymiernie wyrażony wzrostem ekonomicznym, niewymiernie szerszą znajomością marki P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w środowisku branżowym.

Kombinacja nowoczesnych metod zarządzania oraz tradycyjnych wartości pozwala na ciągłe budowanie przewagi konkurencyjnej oraz dostosowywanie się do potrzeb rynku. Wysoka jakość, elastyczność oraz indywidualna obsługa klientów, jest dla nas sprawą zasadniczą. W strukturze Działu Sprzedaży i Marketingu został wyodrębniony zespół doradców techniczno-handlowych obsługujących obszar całego kraju oraz stacjonarne biura wsparcia, w celu maksymalnego usprawnienia działania i stworzenia pewnego standardu współpracy z kontrahentami.

Produkty posiadają certyfikaty, aprobaty i atesty, zezwalające na dopuszczenie do obrotu na rynku budowlanym. Ponadto bieżąca weryfikacja wyrobów jest prowadzona w Zakładowym Laboratorium Kontroli Jakości. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, pozwalając na ograniczenie wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i ilości generowanych odpadów oraz na wytwarzanie produktów prośrodowiskowych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów są przede wszystkim opinie klientów, a także liczne wyróżnienia uzyskane na ogólnopolskich targach i wystawach. Od 2002 r. firma jest stałym laureatem rankingu Gazele Biznesu, co stanowi potwierdzenie, iż obrana strategia rozwoju, polegająca na sukcesywnym wzroście obszaru obsługiwanego rynku i potencjału sprzedaży, podnoszeniu jakości wyrobów, a także kwalifikacji pracowników, jest prawidłowa.

Tego rodzaju wyróżnienia pozwalają na identyfikację firmy, ale punkt wyjścia stanowi niezmiennie weryfikacja wizerunku dokonywana przez najbliższych współuczestników otoczenia gospodarczego. Budowanie dobrej opinii to proces długookresowy, oparty na trwałym kontakcie i umacnianiu zaufania, które można stosunkowo szybko osłabić lub stracić. Dlatego staramy się być zawsze blisko klienta i rozwiązywać ewentualne problemy na bieżąco, przy zachowaniu zasad etyki biznesu.