Sieci kanalizacyjne

Transport ścieków z budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych do oczyszczalni wymaga niezawodnych i wytrzymałych sieci kanalizacyjnych. Należy przy tym chronić zarówno zdrowie ludzi, jak i środowisko i to przy możliwie najniższych kosztach montażu i przyszłych kosztach eksploatacji.