Systemy tworzywowe

Rury PVC-u ze ścianką litą

Kanalizacja zewnętrzna PVC-u ze ścianką litą to najpopularniejszy system rur i kształtek łączonych na wcisk do przesyłania ścieków sanitarnych i deszczowych. Można go stosować zarówno na obszarach o podwyższonych wymaganiach: pod drogami o ruchu ciężkim czy na terenach szkód górniczych (rury z wydłużonym kielichem), jak również jako typowe przyłącza kanalizacyjne, a rury z oznakowaniem UD - jako kanalizację podposadzkową.

Rury PVC-u ze ścianką z rdzeniem spienionym

Dla Klientów poszukujących ekonomicznych rozwiązań Wavin oferuje rury PVC-u ze ścianką strukturalną (z rdzeniem spieniony - ML). System ten najczęściej stosowany jest do wykonania przyłączy kanalizacyjnych domków jednorodzinnych, jak również uzbrojenia działek inwestycyjnych dla obiektów kubaturowych. Rury ze ścianką z rdzeniem spienionym można też stosować na obszarach o podwyższonych wymaganiach: pod drogami o ruchu ciężkim, a rury oznakowaniem UD - jako kanalizację podposadzkową.

Wavin X-Stream

Wavin X-Stream, o wysokiej sztywności obwodowej SN8, przeznaczony jest do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Świetnie sprawdzi się w pasie drogowym (autostrady, drogi szybkiego ruchu), pod parkingami samochodów ciężarowych, nasypami kolejowymi, na terenach portów lotniczych czy w obszarach oddziaływania szkód górniczych. Dzięki wysokiej wytrzymałości i elastyczności rury Wavin X-Stream można wykorzystać do budowy samonośnych przepustów drogowych.

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PP

Systemy kanalizacyjne z rur gładkościennych z PP (system Acaro oraz system KG 2000) doskonale sprawdzą się w aplikacjach o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych dla rur grawitacyjnych, zarówno w kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej. Można je stosować w miejscach dużych obciążeń statycznych i dynamicznych, a więc pod drogami i parkingami przeznaczonymi dla ruchu ciężkiego, jak również na inwestycjach kolejowych czy pod nawierzchniami lotniskowymi.

Shortlining i burstlining KMR

Shortlining i burstlining KMR służy do bezwykopowej renowacji rurociągów grawitacyjnych. Moduły rurowe KMR są samonośne i mogą być stosowane do renowacji wszelkich przewodów kanalizacyjnych bez względu na ich kondycję wytrzymałościową (wykładzina niezależna).