Zagospodarowanie wód deszczowych

Obserwowane zmiany klimatyczne to m.in. wzrost intensywności opadów, a co za tym idzie rosnące zagrożenie lokalnymi podtopieniami i powodziami. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także ogranicza ryzyko dla zdrowia publicznego.