Separatory

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych służą do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków zaolejonych, takich jak np. wody deszczowe z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi, jak np. stacje benzynowe, myjnie samochodowe. Mogą być montowane za separatorami piasku lub osadnikami jako urządzenia niezależne, lub być zintegrowane z piaskownikiem.

Osadniki wirowe Certaro HDS

Alternatywne urządzenia dla tradycyjnych separatorów piasku wykorzystujące ruch wirowy przepływającej wody deszczowej. Idealne do zastosowania w przypadku ograniczonego miejsca, na terenach o dużej ilości piasków, a także zanieczyszczeń organicznych – liści i trawy. Do instalacji samodzielnej lub w układach przed separatorami oleju.

Separatory piasku

Tradycyjne separatory o dużej pojemności magazynowania w których proces sedymentacji opiera się o ruch laminarny. Do stosowania zawsze jako wstępny element układu separacji oleju (zgodnie z normą PN-EN 858) lub jako oddzielny element stosowany do zbierania osadu. Ze względu na rozmiar zbiornika mogą także służyć jako retencja dla substancji ropopochodnych w przypadku gdy wymagana jest duża pojemność awaryjna.