Regulamin

1.   Postanowienia ogólne

 

1.1   Operatorem Serwisu rurex.pl jest Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy, ul. Bodycha 8a, 05-816 Opacz – Kolonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187925, zarejestrowana pod numerem NIP 5341013495, Regon 011126273.

1.2   Przed skorzystaniem ze strony internetowej Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności. Korzystanie ze strony internetowej Rurex Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności.

1.3   Niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.

1.4   Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony internetowej Rurex Sp. z o.o., dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

1.5   Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt i zmian informacji o produktach i innych treści zamieszczonych na stronie internetowej Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.

1.6   Zastrzegamy iż strona internetowa rurex.pl ma charakter informacyjny. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej, zostały podane właściwie, Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na stronie internetowej rurex.pl.

1.7   Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy, serwer automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych użytkownika, strony z jakiej odwiedza on portal Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy, datę i czas przebywania na naszych stronach. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, wykorzystamy zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

1.8   Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy nie stanowią oferty handlowej, a jedynie informację handlową oraz zaproszenie do zawarcia umowy.

1.9   Rurex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia sprzedaży, które zostało utworzone za pośrednictwem panelu sprzedaży internetowej na stronie internetowej rurex.pl.

 

2.   Rejestracja do Strefy Klienta

 

2.1    Dokonując rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Strefy Klienta na witrynie internetowej rurex.pl użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym firmie Rurex Sp. z o.o z siedzibą w Opaczy.

2.2   Dokonując rejestracji do Strefy Klienta Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu korzystania z serwisu internetowego i Polityki Prywatności Strony.

2.3   Wypełniony formularz rejestracyjny stanowi podstawę do weryfikacji danych Użytkownika. Po pozytywnej procedurze weryfikacji danych, Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail hasło. Użytkownik może zmienić hasło.

 

3.   Ochrona danych osobowych

 

3.1   Administratorem danych osobowych jest Rurex Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy, ul. Bodycha 8a, 05-816 Opacz – Kolonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187925, zarejestrowana pod numerem NIP 5341013495, Regon 011126273.

3.2   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3.3  Użytkownik posiada prawo do wglądu do swych danych, ich aktualizacji lub usunięcia.

 

4.   Postanowienia końcowe

 

4.1   Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności prosimy składać bezpośrednio na adres siedziby Rurex Sp. z o.o., ul. Bodycha 8a, 05-816 Opacz - Kolonia lub na: adres e-mail: rurex@rurex.pl

4.2  W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego